Flyvepladsregler

Flyvepladsreglement for Holbæk Modelflyveklub ved Knabstrup hallen.

Enhver, der færdes eller opholder sig på flyvepladsen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler. Luftrummet må benyttes til flyvning med radiostyrede modelfly, når det sker i overensstemmelse med Statens Luftfartsvæsens bekendtgørelse nr. BL.9-4 samt Modelflyvning Danmarks vedtægter.

Modeltyper:

Der må flyves med svæve- og elektromodeller, samt fly med brændstofmotorer. Støjende modeller kan af bestyrelsen afvises, såfremt modellen findes væsentlig generende lydmæssigt.

Pladsen er ikke godkendt til stormodeller.

Flyvning:

Flyvningen ledes af en ”flyveleder”, der er den af de tilstedeværende medlemmer, der har størst anciennitet.

Af støj- og sikkerhedsmæssige grunde skal al flyvning foregå under den størst mulige hensyntagen til omkringliggende veje, bygninger og beboelser.

Flyvning i lav højde over tilskuerområde, parkeringspladser og veje, samt enhver flyvning, der medfører unødig risiko for andre er forbudt.

Erfarne piloter skal tage hensyn til mindre erfarne piloter.

Pladsorden:

Det er ethvert medlems pligt, at sørge for orden på flyvepladsen og tilkørselsvejen. Affald af enhver art skal medtages, når pladsen forlades.

Radiosikkerhed:

Der må benyttes radioudstyr på 2,4 Ghz og 35 Mhz. Sidstnævnte skal være forsynet med korrekt frekvensflag.

For 35 Mhz sendere skal piloten før flyvning afhente en frekvensbrik fra frekvenstavlen svarende til den frekvens, der flyves med. Derved sikres, at to eller flere piloter ikke forsøger at flyve med samme kanal. Medlemsbevis fra Modelflyvning Danmark anbringes på frekvenstavlen, når en frekvensbrik anvendes.

Overtrædelse af denne regel kan ved gentagne gange føre til eksklusion af klubben.

Når frekvensklemmen ikke anvendes, skal den sættes tilbage på tavlen.

Flyvetidspunkter:

Flyvepladsen ejes af Knabstrup Hallen, som har stillet arealet til rådighed for Holbæk Modelflyveklub:

Der kan flyves på alle hverdage: Fra kl. 10.00 til solnedgang.

Lørdage og søndage: Fra kl. 10.00 til kl. 18.00

Alle dage: Fra solopgang til solnedgang, gælder kun svæve- og støjsvage el-fly.

Der er klubaften hver onsdag fra kl. 18.00 fra d. 1. april til og med oktober måned, hvor klubmedlemmer kan træffes.

Skoleflyvning er efter aftale.

Registrering af medlemmer:

Holbæk Modelflyveklub vedligeholder en liste over klubbens medlemmer.

Alle, der flyver på pladsen, skal være medlem af Holbæk Modelflyveklub og, for at være forsikringsdækket, være medlem af Modelflyvning Danmark.

Ethvert medlem kan medbringe en gæst til flyvning. Gæsten skal være medlem af Modelflyvning Danmark, hvis han/hun skal flyve på pladsen.

Bestyrelsen, Holbæk Modelflyveklub

Comments are closed.